🗣 فرشاد مومنی، اقتصاددان:
یورو و دلار پخش می‌کنید درحالیکه تولیدکنندگان شما به سطح فاجعه آمیزی از نظر استهلاک رسیده‌اند؟

◀️ برای چهارمین سال پیاپی میزان سرمایه گذاری‌های صورت گرفته حتی جبران استهلاکات را پوشش نمی‌دهد آن وقت شما انقدر دلار و یورو زیاد دارید که آن را خیرات می‌کنید و بدون برنامه می‌گویید هرکس کارت ملی جور کند می‌تواند ۵ هزار یورو بگیرد؟

◀️ شما یادتان رفته با این کار، در صفی که برای گرفتن دلار تشکیل شد، آدم کشته شد؟ این چه شیوه حکمرانی است؟

◀️ چرا این ماجرای ترساندن منتقدان را مطرح می‌کنند؟ کاری به کار کسانی که تصمیمات فسادزا می‌گیرند ندارند و آن‌هایی که دلسوز کشور هستند را می‌ترسانند. این اتفاقات نه تنها عادی نیست بلکه مشکوک است.

دیدگاهتان را بنویسید