🔹صندوق بین المللی پول اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران برای سال 2023 تنها 2 درصد باشد.
🔹صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود از پیش بینی وضعیت اقتصادی جهان اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۳ تنها ۲ درصد باشد. این رقم حدودا یک درصد پایین تر از متوسط رشد اقتصادی پیش بینی شده برای جهان است.
🔹صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی جهان امسال به ۲.۹ درصد خواهد رسید.
🔹صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ نیز به ۳.۱ درصد افزایش خواهد یافت.
🔹رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱.۴ درصد پیش بینی شده است.
🔹صندوق برای منطقه یورو نیز رشد هفت دهم درصدی را برای سال جاری پیش بینی کرده است.
🔹انگلیس تنها اقتصاد مهم توسعه یافته جهان است که صندوق بین المللی پول رکود و کاهش شش دهم درصدی تولید ناخالص داخلی را برای سال ۲۰۲۳ پیش بینی کرده است.
🔹رشد اقتصادی چین برای سال ۲۰۲۳ از ۴.۴ درصد در گزارش اکتبر به ۵.۲ درصد افزایش یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید