🔹وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید اعضای هیئت مدیره شرکت پرآور پارس را به دلیل نقش این شرکت در ساخت پهپادهای سری شاهد ایران در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

🔹مطابق این بیانیه، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا همچنین دو کشتی متعلق به نیروی دریایی ایران را به عنوان دارایی‌هایی تشخیص داده که حکومت ایران در آن سهم دارد.

🔹آقایان حسین شمس‌آبادی، ابوالفضل نصیری، محسن اسدی، محمد صادق حیدری مورسی، ابوالفضل ساحل‌نژاد و محمدرضا محمدی افرادی هستند که در این فهرست قرار گرفته‌اند.

🔹نفت‌کش ایریس ماکران و ناوچه ایریس دنا نیز توسط وزارت خزانه‌‌داری آمریکا به عنوان دارایی‌های شناسایی شده‌اند که دولت ایران در آن سهم دارند و به موجب فرمان اجرایی ۱۳۵۹۹ در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید