✍ سیما پروانه گهر خبرنگار در صفحه شخصی خود نوشت:
🔹صدا و سیما مجری‌های خبر زنش را از گریم صورت منع کرده است.

🔹خدابخشی معاون سیاسی صداوسیما از دو ماه قبل، گریمورهای بخش‌های خبری را مرخص و اعلام کرده‌ گویندگان زن خبر باید بدون هیچ گونه آرایشی جلو دوربین بروند.

دیدگاهتان را بنویسید