✍️مهدی نصیری: زمانی این شب جای سوزن انداختن نبود! شکست سیاست ها و ایدئولوژی اینگونه است آقایان!

دیدگاهتان را بنویسید