✍ محمد علی ابطحی: در مدرسه می خواندیم: ریز علی خواجوی⁩ وقتی دید ریل قطار مسدود شده لباسش را آتش زد و به طرف قطاردویدتا لوکوموتیو ران ترمز کند. قطار پیشرفت اقتصادی هم که ⁧ رییسی⁩ میگوید، به ریزعلی خواجوی نیاز دارد که تا قبل از نابودی مردم، لوکوموتیو ران را یا عوض کند و یا خبر کند که ریل عوض کند.

دیدگاهتان را بنویسید