اگر با حوصله و دقت تمام، اسناد دانشگاه امام صادق را مطالعه کنید، به چیزهای بسیار جالبی خواهید رسید!
مانند گزارش محرمانه بازرسان موسسه جامعه امام صادق در خصوص موسسه اعتباری دانشگاه به آملی لاریجانی، رئیس هیات امنای این مجموعه که در آن به استخراج رمزارز در کارخانجات تولید پوشاک این موسسه اشاره شده است.

دیدگاهتان را بنویسید