آیا دولت رئیسی آن را سرقت کرده ؟

۱. ‏تنها باری که بخشی از جواهرات سلطنتی توسط شاهی از کشور خارج شد، زمان خروج محمدعلی‌شاه بود که آن هم به کشور برگشت، سال۱۳۰۸زمان رضاشاه باتصویب مجلس جواهرات به عنوان”سرمایه ملی”و”پشتوانه پول ملی”ثبت و سیاهه شد و تعلق شخصی آن از خاندان سلطنتی سلب شد و از ۱۳۲۲ درخزانه بانک ملی نگهداری شد. (به نقل از آقای مهدی شادکام)

۲.‏ تقریباً همه می‌دانند که «جواهرات سلطنتی» و از جمله تاج شاه و فرح در «گنجینه‌ی جواهرات ملی ایران» واقع در مخزن بانک مرکزی در خ فردوسی نگهداری می‌شد و بسیاری تا همین دوسال پیش آن را دیده بودند. اما اکنون با توئیت دروغ خروج آن‌ها همراه با شاه، از علی جهرمی (سخنگوی دولت فعلی) جای نگرانی است که چرا این موزه بر روی عموم بسته شده.

۳. فیلم حاضر به نقل از روزنامه اینترنتی فراز به همین دغدغه پرداخته و از مقامات مسئول می‌خواهد درباره سرنوشت این ثروت ملی، بررسی نمایند.

۴. کاش دیگر افراد تاثیرگذار در فضای مجازی و نیز رسانه‌های مستقل نیز به این شایعه‌ی مطروحه واکنش نشان داده و خصوصا از وزیر میراث، ر. جمهور و ق.ق سوال پیگیری نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید