🗣 جواد نیک بین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:
شاید یک فرد باتقوا بوده اما بی‌عرضه بوده و جربزه و توان اجرا و مدیریت نداشته باشد و بعضی از کارهای کشور به دست افراد باتقوای بی‌عرضه است. کار باید به دست افراد کاردان، شایسته و اجرایی قوی داده شود.

◀️ نظرم این است صدا وسیما حرف مسئولان را می‌رساند. برخی مدیران توان اجرا ندارند؛ به علت اینکه در تصمیم‌گیری درست عمل نمی‌کنند.

◀️ دعوت از ابراهیم رییسی برای ورود به انتخابات دلیل بر این نیست که عملکردش را تائید می‌کنیم

دیدگاهتان را بنویسید