🔹ناامیدی از آینده شغلی مناسب از ۲۷،۲ درصد در سال ۹۵ به ۴۴ درصد در سال ۹۸ رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید