🔹بانک سپه: 9500 میلیارد تومان
🔹صداوسیما: 7500 میلیارد تومان
🔹راه آهن: 1000 میلیارد تومان
🔹بانک مسکن: 880 میلیارد تومان
🔹کانون پرورش فکری:684 میلیارد تومان

دیدگاهتان را بنویسید