‏🔹اظهارنظرهای رئیس‌جمهور چین، رئیس‌جمهور کره جنوبی، قراردادهای چین با عراق و عربستان، دیوارنویسی بر سفارت‌خانه‌های خارجی، تحرکات خارجی برای تحدید نمایندگی‌های ایران، اظهارنظرهای مقامات اروپایی و … کسی از مقامات سیاست خارجی این مملکت را به فکر فرو نمی‌برد؟ نگران نمی‌شوید؟ راحتید؟

دیدگاهتان را بنویسید