🔹️حقوق ماهانه دختر و مسوول دفتر فلان عضو محترم شورای شهر تهران که این روزها خبرش در موبایل‌ها می‌چرخد، معادل ۲ تا ۳ خبرنگار است. لااقل حقوق آن دختر خانم، سر ماه پرداخت می‌شود اما گاهی اهالی رسانه مجبورند چند ماه برای دریافت مواجب‌شان، نجیبانه و البته مجبورانه! تحمل کنند.

🔹️نتیجه برخورد با رسانه‌ها را بارها تجربه کرده‌ایم. قاضی مرتضوی در سال ۱۳۷۸ ده‌ها روزنامه و مجله را تعطیل کرد و در یک رکورد گینسی! در یک روز ۱۸ روزنامه را بست. بعدش چه شد؟ روزنامه‌های ما اصولگراها تیراژشان تکان خورد؟ با اطلاع می‌گویم: نه. حتی یک نسخه.

🔹️رسانه‌هایی که همه از دست روی همدیگر بنویسند و دقیقا همان چیزی را منتشر کنند که دولت حاکم یا مجلس مستقر یا نهادهای نظارتی خوش‌شان بیاید، مسئولان جامعه را دچار خماری و کرختی می‌کند و برایشان توهم «شهر در امن و امان است» می‌آفریند.

دیدگاهتان را بنویسید