«جب بوش» یکی از نامزدهای جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ ایالات متحده آمریکا از لوگوی خود رونمایی کرد. وی که از لحاظ سیاسی به جناح راست میانه تعلق دارد پیش از اعلام رسمی نامزدی از آرم کمپین تبلیغاتی خود رونمایی کرد که در آن از نام  خانوادگی «بوش» استفاده نکرده و به نمایش اسم کوچک خود به همراه یک علامت تعجب بسنده کرده است تا بگوید در مقام رئیس‌جمهور احتمالی آمریکا متفاوت از پدر و برادرش عمل خواهد کرد.
جورج بوش چهل و سومین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد در روز اعلام رسمی برادرش جب به عنوان نامزد انتخاباتی در این مراسم سخنرانی خواهد کرد. وی همچنین اعلام کرد جمهوری خواهان به لطف رهبری او کنگره آمریکا را گرفته اند و به رهبری ترامپ مجلس سنا را باخته است.

دیدگاهتان را بنویسید