حتی اگر اروپا هم درگیر “زمستان سخت” باشد، این دلیل کافی برای فضاحتی که در آن هستیم، نیست!!
اینکه کشورِ دارنده‌ی دومین ذخایر گاز در جهان، به‌دليل نبود گاز رسماً تعطیل شود، مثل این است که روزی قاره‌ی سبز اروپا، به‌دليل کمبود آب تعطیل شود.

دیدگاهتان را بنویسید