📢 گاز بخش‌هایی از شهر تربت‌جام هم قطع شد

🗣️ مدیرکل ستاد بحران خراسان رضوی:

◀️ گاز در چهار روستا و بخش‌هایی از شهر تربت‌جام قطع شده است

دیدگاهتان را بنویسید