🔹سخنگوی دولت: پس از سه ما جنگ ترکیبی دشمن، استقبال گرم یزدی‌ها از دولت مردم در این هوای سرد، نشان داد امید و وحدت برای پیشرفت ایران پررنگ‌تر از همیشه است.

دیدگاهتان را بنویسید