🔹چاره چیست؟ آفرین، گرفتن مالیات از مردم‌؛ مالیاتی به میزان ۸۳۸ هزار میلیارد تومان!

🔹بله که تحریم نعمت است، ثابتی جان

دیدگاهتان را بنویسید