🔹 افزایش 6 برابری قیمت تریاک باعث شده بسیاری از معتادان به ترک مواد مخدر روی بیاورند، سلامت برخی دیگر از معتادان هم با توجه به مواد مخدر نامرغوب بیش از پیش مورد لطمه قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید