خودروها اکنون می توانند به پهلو حرکت کنند – هیوندای سیستم اکرونر را معرفی کرد که به شما امکان می دهد به سبک “خرچنگ” رانندگی کنید.

هدف اصلی این فناوری، ساده سازی پارکینگ موازی در فضاهای تنگ است. در این سیستم، هر چرخ موتور مخصوص به خود را دارد که به آنها اجازه می دهد مستقل از یکدیگر حرکت کرده و شتاب بگیرند.

قطعاً کسی به فکر استفاده از سیستم برای تغییر مسیر خواهد افتاد

دیدگاهتان را بنویسید