◀️ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از وجود ۸ میلیون خانه در محدوده‌های در معرض فرونشست خبرداد و اعلام کرد جان ۲۴ میلیون نفر در معرض خطر قرار دارند. بنابر اعلام این مرکز، فرونشست در ایران ۷ برابر متوسط و با نرخ سالیانه ۲۵ تا ۳۰ سانتیمتر در سال است.

دیدگاهتان را بنویسید