“جرمش ساخت متروپل بود، غیب شد
جرمش شلیک موشک به هواپیما بود، پنهان شد
جرمش اختلاس بود، از کشور خارج شد
جرمش دزدی مسلحانه بود، آزاد شد
جرمش تجاوز بود، دو سال حبس شد
جرمش قتل دخترش بود آزاد شد
جرمش کودک آزاری بود، چشم پوشی شد
جرمش رانت بود، جریمه شد
و
جرمش اعتراض بود، اعدام شد!”

دیدگاهتان را بنویسید