در واکنش در به زمستان سخت اروپا
بعد از بارش سنگین برف در یاسوج از ساعت ۲ شب برق قطع شد تا ساعت ۱۱ ظهر و حدود یک ساعت فقط شبکه برق پایدار بود و بعد از اون چندین بار قطعی برق بصورت مکرر اتفاق افتاد تا ساعت ۳ بعدازظهر ادامه داشت.

دیدگاهتان را بنویسید