◀️ رسول منتجب‌نیا دبیر کل حزب جمهوریت در نقد وضع موجود می گوید: به زور می‌توان مردم را ساکت کرد، اما اقناع نه. آتش زیر خاکستر هنوز وجود دارد و با کوچکترین بهانه بار دیگر شعله‌ور می‌شود. کار، به جای باریک کشیده است.

🗣 او می گوید: نیروهای نظامی و امنیتی تعیین‌کننده و تصمیم‌ساز شده‌اند، انجمن حجتیه مرموزانه برنامه‌هایش را پیش می‌برد.روح بزرگواری و عفو نسبت به مردم و خطاکاران کاهش یافته است.ماموران خاطی را هم محاکمه کنید و عدالت را نشان دهید.

دیدگاهتان را بنویسید