🔹 طبق گزارش جدید سازمان ملل، لایه محافظ ازون به آرامی، اما مستمر در حال بهبود است.

🔹 یک ارزیابی علمی که هر چهار سال یک بار انجام می‌شود نشان داد که بهبودی این لایه در حال پیشرفت است

دیدگاهتان را بنویسید