مدیرکل منابع فیزیکی وزارت بهداشت:
حدود ۷۰ درصد بیمارستان‌ها در کشور فرسوده‌اند. این میزان در تهران به دلیل قدمت بیمارستان‌ها بیش از ۸۰ درصد است.

🔹 بیش از ۹۰ درصد بیمارستان‌های فرسوده امکان مقاوم‌سازی ندارند.

🔹 وزارت بهداشت برنامه جایگزین کردن ۵۰ هزار تخت فرسوده فعلی را در دستور کار دارد. این برنامه بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید