🔹️دیگر معیشتی برای مردم باقی نمانده، وضعیت آنان بسیار اسفناک است

🔹️من به عنوان نماینده مردم نمی‌دانم برای اینترنت چه اتفاقی قرار است بیفتد؛ وضعیت فعلی تنها بازار فروش وی پی ان را داغ کرده است

🔹️امروز هیچ کسی با مردم صحبت نمی‌کند

دیدگاهتان را بنویسید