🔹در پی حمله هواداران رئیس جمهوری سابق برزیل به کاخ ریاست جمهوری و ساختمان های کنگره و دادگاه عالی، رئیس جمهوری کنونی این کشور فرمان برقراری حالت فوق العاده موقت را صادر کرد.

به نقل از شبکه خبری «آر تی عربی» روسیه، «لولا داسیلوا»، رئیس جمهوری برزیل روز یک شنبه حمله هواداران «ژائیر بولسونارو»، رئیس جمهوری سابق این کشور به مهم ترین ساختمان های دولتی در شهر برازیلیا را وحشیانه توصیف کرده و با صدور یک فرمان ریاست جمهوری، دستور داد تا نیروهای فدرال برای برقراری دوباره نظم در پایتخت به کار گرفته شوند.

🔹داسیلوا که برای بازدید از یک منطقه سیل زده، در شهر «آراراکوارا» در ایالت ساحلی سائو پائولو در جنوب شرق برزیل به سر می برد، در فرمان خود برای برقراری نظم و قانون و کنترل شورش و آشوب در برازیلیا، دستور داده که نیروهای امنیتی فدرال تا پایان ماه جاری میلادی مسئولیت تامین امنیت این شهر را بر عهده داشته باشند.
رئیس جمهوری

دیدگاهتان را بنویسید