ورزشگاه بصره در عراق جنگ زده و ورزشگاه خرمشهر با فاصله‌ای کمتر از ۵۰ کیلومتر

دیدگاهتان را بنویسید