صادق زیباکلام، استاد دانشگاه در گفتگو با روزنامه آرمان‌ملی:
◀️ اگر آقاي هاشمي فوت نمي‌شدند و امروز در ميان ما بودند وضعيت خيلي فرق نمي‌کرد.

◀️ همان سال‌هايي که ايشان در قيد حيات بودند نيز وضعيت ما داشت به همان سمت و سو مي‌رفت. حضور ايشان نيز باعث نشد که از اين روند جلوگيري شود.

◀️ در دهه 60آقاي هاشمي خودشان بخشي از حاکميت بودند. ايشان نيز مثل خيلي از رهبران سياسي به تدريج دچار يک تغيير، تحول و دگرگوني شد.

◀️ بعد از انقلاب به جز مرحوم مهندس مهدي بازرگان انقلابيون به دنبال دموکراسي و آزادي مطبوعات نبودند.

◀️ عملا در نماز جمعه شعار مرگ بر هاشمي داده شد. يعني تعارف را کنار گذاشتند و خيلي ساده به آقاي هاشمي مي‌گفتند که شما يا با ما هستيد يا دشمن ما.

◀️ آقاي هاشمي به سبک و سياق اعتدالي خود ادامه داد. لذا تسليم آنها نشد، چراکه اگر شده بود، اين قدر به هاشمي حمله نمي‌کردند.

دیدگاهتان را بنویسید