حدس بزنید این عدد چیست !

✍ میزان قاچاق در این مملکت گل و بلبل است
این عدد عددی عجیب و تکان‌دهند به‌اندازه نیمی از بودجه عمومی دولت است !

حجم قاچاق کالای ورودی و خروجی کشور حدود ۲۰ میلیارد دلار کالایی است که ۶ میلیارد دلار آن قاچاق خروجی و ۱۴ میلیارد دلار آن قاچاق ورودی به کشور است و در سال‌های اخیر حدود ۵ میلیارد دلار به حجم قاچاق کشور در آمارهای رسمی افزوده شده است.

برای درک ارزش این مقدار قاچاق کالا کافی است بدانیم در سال ۱۴۰۰ ارزش کل صادرات بخش کشاورزی ایران حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان، ارزش صادرات فرش و صنایع دستی ایران ۵.۸ هزار میلیارد تومان، ارزش صادرات بخش صنعت ایران ۱۲۲ هزار میلیارد تومان و ارزش صادرات بخش پتروشیمی و اقلام نفت پایه ۳۲۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

عجب سفره ای پهن است برای آنهایی که ممنوعیت ها و دونرخی ها را باب کرده اند در این مملکت.

دیدگاهتان را بنویسید