🗣 مرندی، مشاور تیم مذاکره‌کننده ایران در مذاکرات وین که نظریه زمستان سخت اروپا و‌یخ زدن مردم کشورهای اروپایی توسط او پخش شد و باعث نابودی برجام ‌بدبخت شدن مردم شد در اظهارات جدید کفت:

🔹 من نه پاسپورت آمریکایی و نه سوگند وفاداری برای آمریکا خورده‌ام. من فقط متولد آمریکا هستم؛ زیرا پدرم در سال 42 به زندان رفتند و پس از این ماجرای برای خواندن درس به آمریکا مهاجرت کردند.

🔹 بعد از انقلاب به کشور برگشتم و دوباره برای ادامه تحصیل در دانشگاه به خارج از کشور مهاجرت کردم.

این پست دارای یک دیدگاه است

  1. علی

    گور خودت و پدرت

دیدگاهتان را بنویسید