🔹آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی گفت: دلار به گونه‌ای در لایه‌های اقتصادی کشور نفوذ کرده که مردم برای خرید مایحتاج سفره‌های خود باید منتظر کاهش قیمت آن باشند درغیر این صورت احتمال حذف اکثر مواد خوراکی از سبد خانوارها قطعی است.

🔹طبق آمارهای رسمی منتشر شده، در سال 57 حدود 20 درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر بودند، اما این آمار در سال‌های بعدی روند صعودی گرفت و طبق آخرین گزارش مرکز آمار در سال 1400، جمعیت خط فقر به حدود 52 درصد رسیده و جمعیت زیر خط فقر نیز در سال جاری 60 درصد از افراد جامعه را در برگرفته است.

🔹البته کوچ جمعیت زیادی از مردم به زیر خط فقر عواقب سنگینی را به همراه دارد که کارشناسان نسبت به خطر سوءتغذیه برای ایرانیان با توجه به شرایط اقتصادی کشور هشدار می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید