🔹 در ماه‌های آینده با تورم بیشتری روبرو ‌خواهیم شد

🔹 تشکیل بازار جدید ارزی و دخالت در بازار ارز از جمله عوامل بر هم زننده نظم بازار است

دیدگاهتان را بنویسید