🗣 چمران، رئیس شورای شهر تهران:
🔹 حداقل تا ۱۵ ماه آینده واگن جدید به ناوگان مترو تهران اضافه نخواهد شد!

دیدگاهتان را بنویسید