رشیدی کوچی:
🔹 می‌خواهیم کسی مانند خاوری نتواند با پول‌های نامشروع از کشور خارج شود

دیدگاهتان را بنویسید