بحران آب شیرین یک بحران جهانیه و همه در آینده درگیرش‌ میشن. شیرین سازی آب‌ اقیانوس و دریاها یکی از راه‌حل‌های فعلیه اما این راه حل بسیار هزینه بره و بعد از مدتی هم ناکارآمد میشه.

پژوهشگران با ارائه روش جدیدی توصیه کردند که بهترین راه برای جمع‌آوری آب شیرین استفاده از بخار روی اقیانوس‌هاست. در این روش فرایند چرخه‌ی آب اجرا میشه و به نوعی به طبیعت هم ضرر نمیزنه. در واقع اینجا ما تصمیم میگیریم که بخار رو به کجا هدایت کنیم.

چهارده نقطه در آمریکا برای این کار پیش‌بینی شده و در آینده‌ی نچندان دور قراره آب شیرین از این طریق در دسترس آمریکا قرار بگیره!

دیدگاهتان را بنویسید