عاملی امام جمعه اردبیل گفت: مجله شارلی ابدو با قرار دادن رهبر معظم در کنار رسول خدا بصیرت عظیمی را در ایران نسبت به مقام معظم رهبری درست کرد از همین کاریکاتور معلوم شد هر کس نسبت به رهبر معظم انقلاب نظر بدی داشته باشد در ردیف شارلی ابدو یعنی اهانت کننده به رسول خدا قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید