بعد هم فلسفه‌ی کتلت و قاسم سلیمانی رو قشنگ توضیح داده که غیر از ایرانی‌ها کل آلمانی‌زبانها بفهمن جریان چیه.

تمام جهان در مورد داستان کتلت و قاسم سلیمانی با حماقت حکومت آگاه شدن😂

دیدگاهتان را بنویسید