◀️ حجاب اختیاری یک نفر، مشقت است برای دیگری. ممکن نیست که مرد از دیدن زنی با بدن نیمه‌برهنه لذت نبرد، چون غریزه شهوت همیشه همراه انسان است.

دیدگاهتان را بنویسید