ترکیه می‌خواهد ۹۰ سد بر سرشاخه‌های ارس احداث کند، هفته گذشته این رودخانه راهبردی در شمال غرب ایران برای نخستین بار یک روز خشک را سپری کرد. اجرای پروژه داپ به معنی مرگ کشت و صنعت مغان در اردبیل و آسیب جدی به اکوسیستم منطقه تا خزر است.

دیدگاهتان را بنویسید