🔹عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه روحانیت بیش از 40 سال است که وارد عرصه سیاست شده است، خود را در حوزه عقل نظری محدود کرده و مانده است، گفت: نظام سیاسی امروز ما از فهم مسائل جامعه عاجز است چه برسد به راه حل.

دیدگاهتان را بنویسید