بیانات رهبر در جمع بانوان در باره #بدحجابها و نیز سخنرانی یک زن با روسری رنگی در حضور ایشان، نشانگر نوعی تساهل و تسامح و مداراست؛

چه آن دو احمد (آقایان #علم‌الهدی و #خاتمی) خوششان بیاید یا نیاید.

دیدگاهتان را بنویسید