پلیس انگلیس با اینکه می بیند جمعی از معترضان خیابان پر ترافیکی در شمال لندن را مسدود کرده اند در پاسخ به خودروهایی که با زدن بوق از پلیس میخواهند که به بسته شدن خیابان توسط معترضان جنبش موسوم به “استفاده از نفت را پایان دهید” دخالت کند می گوید: طبق نظر محاکم قضایی، راهپیمایی اعتراضی قانونی است و اگر پلیس معترضان را بازداشت کند خلاف قانون مرتکب شده است و این یک خلا قانونی است که ما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم. اگر شما به بوق زدن خودتان ادامه دهید ما شما را بدلیل استفاده ناهنجار از بوق زدن جریمه میکنیم.

دیدگاهتان را بنویسید