🔹رییس جمهور فرانسه در سخنانی خواستار پیوستن سریعتر سوئد و فنلاند به ناتو شد

دیدگاهتان را بنویسید