🔹از ماهها قبل اقداماتی به منظور تشخیص اصالت انجام دادیم که اخیراً یکی از شبکه‌ها به آن ترتیب اثر داد.

پ ن: بی شرفتر از ریاکاران انقلابی موجودی روی زمین نیست، فیلتر و ممنوع کردید برای مردم بعد تیک آبی میگیریم برای خودتون و‌توش فعالیت میکنید

دیدگاهتان را بنویسید