👥 نـرخ رشد جمعیت کشور:
🔹سال 1365: ۳/۹۱ درصد
🔹سال 1395: ۱/۲۴ درصد
🔹سال 1401 : ۰/۷درصد
🔹سال 1415_1420: صفر درصد

دیدگاهتان را بنویسید