◀️ گذاشتن چوب لای چرخ برجام از مدتی پیش از حضور بایدن در کاخ سفید آغاز شد.

◀️ ابتدا مجلس انقلابی کنونی به حساب خود قدرت نشان داد و قانونی را وضع کرد که در حقیقت پنبه برجام را زد.

◀️ سپس فعالان نو اصول‌گرایان وارد صحنه شدند و با تمام توان مانع از رسیدن به توافق شدند. 

◀️ اکنون ما در وضعیتی قرار داریم که قیمت ارز درحال شکستن رکورد‌های جدید است، هیچ‌کدام از وعده‌های داده‌ شده در حداقل‌های خود هم محقق نشده و از همه بدتر اینکه برجام هم به محاق رفته است.

◀️ این‌ها را که نمی‌توان تقصیر روحانی انداخت، پس آیا یک فرد یا گروه شجاع وجود دارد که مسئولیت چنین رفتار سویی با این مردم را بپذیرد و خود را تسلیم دادگاه افکار عمومی کند؟

◀️ بعید است حتی اندکی از این شجاعت در آنان وجود داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید