🔹توتنها برنامه ای که عقب نیستیم که هیج بلکه جلوهم افتادیم ؛ قرار بود توسال ۱۴۰۱ دلار ۳۵ تومان باشه که  درحال حاضر ۴۳ تومان !!

دیدگاهتان را بنویسید