سال ۲۰۱۵، واردات خالص نفت آمریکا به طور متوسط ۷ میلیون بشکه در روز بود. اما در پایان ۲۰۲۲ صادرات نفت آمریکا به ۱۱.۷ میلیون بشکه درروز میرسد.

دیدگاهتان را بنویسید